Tôi muốn mua cho khách hàng sử dụng đó
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

Với gói tạo app trị giá 25.000.000đ, quý khách chỉ được chọn kết nối với một API duy nhất dưới đây:

1. Tích hợp cổng thanh toán

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

2. Tích hợp cổng giao vận

0 đ
0 đ
0 đ

3. Tích hợp Website, CRM, ERP, POS

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

4. Tích hợp SMS Marketing

0 đ
0 đ
0 đ

5. Tích hợp Call Center

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Đang tải dữ liệu

Phí duy trì hàng năm

Đang tải dữ liệu
TỔNG CỘNG
Đang load giá
Mã giảm giá
0 đ
Phí quản lý hệ thống
0 đ
THANH TOÁN
Đang load giá

Chế độ sau bán hàng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí update Plaform và các tính năng mới
3 tháng có 1 big Update
Backup dữ liệu định kỳ
Tuần/ tháng/ năm
Bảo hành bảo trì khi sử dụng CNV Cloud
Miễn phí 100%
Tôi muốn mua cho khách hàng sử dụng đó
20.000.000 đ
30.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
0 đ
10.000.000 đ
15.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
5.000.000 đ
7.000.000 đ
7.000.000 đ
15.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
7.000.000 đ

Với gói tạo app trị giá 50.000.000đ, cứ mỗi kênh tích hợp, quý khách được chọn kết nối với một API dưới đây:

1. Tích hợp cổng thanh toán

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

2. Tích hợp cổng giao vận

0 đ
0 đ
0 đ

3. Tích hợp Website, CRM, ERP, POS

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

4. Tích hợp SMS Marketing

0 đ
0 đ
0 đ

5. Tích hợp Call Center

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
Đang tải dữ liệu

Phí duy trì hàng năm

Đang tải dữ liệu
TỔNG CỘNG
Đang load giá
Mã giảm giá
0 đ
Phí quản lý hệ thống
0 đ
THANH TOÁN
Đang load giá

Chế độ sau bán hàng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí update Plaform và các tính năng mới
3 tháng có 1 big Update
Backup dữ liệu định kỳ
Tuần/ tháng/ năm
Bảo hành bảo trì khi sử dụng CNV Cloud
Miễn phí 100%
Tôi muốn mua cho khách hàng sử dụng đó
20.000.000 đ
30.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
0 đ
10.000.000 đ
15.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
5.000.000 đ
7.000.000 đ
7.000.000 đ
15.000.000 đ
10.000.000 đ
10.000.000 đ
7.000.000 đ

Với gói tạo app trị giá 100.000.000đ, cứ mỗi kênh tích hợp, quý khách được chọn kết nối với một API dưới đây:

1. Tích hợp cổng thanh toán

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

2. Tích hợp cổng giao vận

0 đ
0 đ
0 đ

3. Tích hợp Website, CRM, ERP, POS

0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ

4. Tích hợp SMS Marketing

0 đ
0 đ
0 đ

5. Tích hợp Call Center

0 đ
0 đ
50.000.000 đ
Đang tải dữ liệu

Phí duy trì hàng năm

Đang tải dữ liệu
TỔNG CỘNG
Đang load giá
Mã giảm giá
0 đ
Phí quản lý hệ thống
0 đ
THANH TOÁN
Đang load giá

Chế độ sau bán hàng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Miễn phí update Plaform và các tính năng mới
3 tháng có 1 big Update
Backup dữ liệu định kỳ
Tuần/ tháng/ năm
Bảo hành bảo trì khi sử dụng CNV Cloud
Miễn phí 100%

Enterprise

Liên Hệ

*Nhận báo giá tốt nhát từ chúng tôi

Loyalty

Reward

Marketing tự động

Cá nhân hóa quà tặng

Báo cáo Realtime

Hệ thống đo lường user

Kết nối đơn vị bán hàng

Hệ thống quản lý đặt lịch

Quản lý thẻ Rượu/ Xe nhà hàng

Quản lý bảo hành điện tử

Quản lý chuỗi thương hiệu

CDP

Tùy biến theo nghành hàng

Lựa chọn các gói tạo app chăm sóc khách hàng

Chúng tôi thiết kế app chăm sóc khách hàng dành riêng cho bạn


Lựa chọn

Startup

Business

Enterprise
Thay đổi màu sắc theo thương hiệu
Thiết kế giao diện riêng theo yêu cầu
Được thay đổi icon, banner & màu sắc
Hỗ trợ kết nối API nhiều kênh
Có tính năng nâng cao theo ngành hàng
Các tính năng chuyên sâu (có phát sinh phí)
Tính năng minigame trên app
Thay đổi luồng hoạt động của các tính năng
Triển khai trên hạ tầng riêng (có phát sinh phí)
Nhận tư vấn Nhận tư vấn Nhận tư vấn
phone mail zalo facebook
09 1111 6587